Nejlepší příspěvky

Last male puppy of Portuguese water dog - poslední štěně portugalského vodního psa

October 26, 2018

1/3
Please reload

Nejnovější příspěvky

Lotta - assistant dog in training

October 24, 2018

Lotta has become an assistant dog in training. Lotta has a lot of fun in the training and she learns very quickly. I am really proud on her and wish she  could fulfill a dream of some person and change his life with her help. She has successfully passed all tests and now is preparing to became full-fledged assistant girl. Good luck Lotty!

Lotta se stala asistenčním psem ve výcviku :-) Lottku výcvik moc baví a velmi rychle se učí. Jsem na ni moc hrdá a přeji si, aby mohla někomu splnit sen a změnit život svou pomocí. Úspěšně prošla všemi testy a díky organizaci Helppes se nyní připravuje, aby z ní byla plnohodnotná asistenční holčička. Hodně štěstí Lotty!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

© 2018 created by Arlet Star | e-mail | +420 731 166 887 | all rights reserved

  • Facebook Social Icon