top of page
Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky

Lotta - assistant dog in training


De Lotta Arlet Star

Lotta has become an assistant dog in training. Lotta has a lot of fun in the training and she learns very quickly. I am really proud on her and wish she could fulfill a dream of some person and change his life with her help. She has successfully passed all tests and now is preparing to became full-fledged assistant girl. Good luck Lotty! Lotta se stala asistenčním psem ve výcviku :-) Lottku výcvik moc baví a velmi rychle se učí. Jsem na ni moc hrdá a přeji si, aby mohla někomu splnit sen a změnit život svou pomocí. Úspěšně prošla všemi testy a díky organizaci Helppes se nyní připravuje, aby z ní byla plnohodnotná asistenční holčička. Hodně štěstí Lotty!

bottom of page